top of page

Hva er en mammamage? 

Under graviditeten tøyes magemuskulaturen i takt med at barnet vokser. Det er helt naturlig, og jo større barnet blir, jo større strekk får magemusklene. Når magen vokser strekkes/deler bindevevet seg mellom de  ytre magemusklene (rectus abdominis) på magens fremside. Dette mellomrommet kaller man rectus diastase/delta magemuskler. De aller fleste har en diastase under siste trimester.  

 

For mange trekker diastasen seg spontant tilbake, mens hos noen vedvarer diastasen i lang tid etter fødselen.  En vedvarende diastase kan gi plager i rygg og bekken.

 

Under de ytre magemusklene våre ligger et nytt lag med muskulatur; de dype magemusklene (transerversus abdominis, samt intern og ekstern oblique). Dette muskellaget tøyes også kraftig under en graviditet, og er etter fødselen meget uttøyd og slapt. Hos noen aktiveres ikke den dype stabiliserende muskulaturen automatisk lengre slik den egentlig skal. En må lage en ny hjerne-muskelkobling og bevisst aktivere muskulaturen for at den etterhvert skal kobles på automatisk igjen. 

 

MammaMageøvelser er skånsomme øvelser som stimulerer de dype magemusklene. Øvelsene er også gode for å forebygge rygg- og bekkenplager, diastase og brokk. 

På sykehus, helsestasjon og hos fastlegen blir man stadig minnet på å gjøre knipeøvelser (det er vel og bra), men magen blir dessverre glemt. Dette er en like viktig del av kroppen som må trenes opp igjen etter graviditet for å oppnå god funksjon. Det kan være lurt å gjøre en MammaMageundersøkelse før en starter opp med trening etter graviditet og fødsel.  Slik kan man best mulig doserer treningen etter kroppens utgangspunkt. Hos oss får du en grundig undersøkelse, og god veiledning for en god oppstart.

bottom of page