Bekkenundersøkelse

Vi gjør en klinisk undersøkelse av deg. Vi hjelper deg til å vurdere hvor årsaken til smertene dine sitter. Dette er viktig for å kunne behandle nåværende plager og forebygge nye plager.